Melikgazi İlçesi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Başvuru sahibinin numarası yazılmalıdır. Aksi takdirde yardım alamayabilirsiniz.
* Sosyal yardım ve proje destek programlarından faydalanmak,
* Genel Sağlık Sigortası uygulaması kapsamında gelir testi yaptırmak,
* 2022 sayılı kanun uyarınca verilen aylıklardan faydalanmak,
* Yabancılara yönelik sosyal uyum yardım programından yararlanmak,
* İhtiyaç duyduğumda diğer sosyal hizmet kamu ve hizmetlerine yönlendirilmek ve takibinin yapılmasını sağlamak,

nedenlerinden biri veya birkaçı için başvurmuş olup ben ve hanede yaşadığını beyan ettigim kişilerin kişisel bilgilerinin ve gelir durumumun tespiti için ikamet ettiğim bölgede 3294 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda kurulan Vakıflar ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı birimlerince ilgili kurumlarının veri tabanlarından sorgulamaların yapılmasına; ikamet ettiğim hanede ve çevrede ilgili Vakıf tarafından inceleme yapılmasına; elde edilen bilgilerin başvurunun değerlendirilmesi sürecinde kullanılmasına,; çalışabilir durumda olduğumun tespiti halinde İŞKUR kaydımın yapılmasına, istihdama ve istihdam kazandırıcı faaliyetlere haklı bir sebep olmaksızın katılım sağlamamam halinde müeyyide uygulamasına; mevzuatta belirtilen zamanlarda hakkımdaki sorgulama ve incelemelerin yenilenmesine; e-devlet kapısı üzerinden veya başka kanallarla tarafıma kısa mesaj, elektronik posta gibi araçlarla bilgilendirme yapılmasına ve 13 Eylül 2014 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında verilerimin kaydedilmesine ve paylaşılmasına izin veriyorum.

Bu formdaki bilgilerimin doğruluğunu beyan ediyor ve gerçek durumumu yansıtmayan yanlış, hatalı, eksik beyanımdan dolayı ortaya çıkabilecek zarara ilişkin sorumluluğumu ve idarenin yaptırımlarını kabul ediyorum.